Citizen Science - Vang de Watermonsters | Scholenpilot

Vang de watermonsters voor scholen

slootjesdagen
foto: IVN

Scholenpilot: Meet de waterkwaliteit met je klas

Dit jaar is er voor een beperkte groep basisscholen een uitgebreide praktijkles met meetkit beschikbaar, die gericht is op groep 6, 7 en 8. Zo kunnen leerlingen kennis opdoen over het belang van waterkwaliteit en biodiversiteit. Verder leren ze vaardigheden die horen bij het meten van de waterkwaliteit en worden ze zich bewust van het belang hiervan.

De Schoolkit

De Schoolkit bevat reageerbuisjes voor een watermonster voor een nitraat- en fosfaatmeting, een pipet, zoekkaarten voor waterplanten en voor waterdiertjes. Via instructies uit de praktijkles onderzoeken de leerlingen in groepjes stapsgewijs de verschillende indicatoren van ecologische toestand van het gekozen water. Zo meten ze de diepte en doorzicht, en inventariseren ze de aanwezige waterplanten en waterdieren en het zwerfafval. De resultaten vullen ze in op antwoordformulieren.

Resultaten

Met alle gegevens die we ontvangen kunnen we de ecologische toestand van onze kleine wateren in kaart brengen en bepalen welke wateren echte Waterparels zijn. Elke deelnemende school krijgt nog dit schooljaar, binnen twee weken, een korte rapportage over de eigen meetresultaten.

Gif

Pilot

De praktijkles is ontwikkeld door Natuur & Milieu en IVN, de scholenpilot is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De aanmelding voor de schoolkit is al gesloten. Kinderen kunnen onder begeleiding natuurlijk nog steeds individueel meedoen met het Wateronderzoek via: www.vangdewatermonsters.nl