Citizen Science - Vang de Watermonsters | Voorbereidingen afgerond