Citizen Science - Vang de Watermonsters | Meting afsluiten