Citizen Science - Vang de Watermonsters | Foto schuin langs de oever