Vang de Watermonsters | Onderzoek

Onderzoek

Hallo mede-wetenschapper,

Vang de Watermonsters is een landelijk burgeronderzoek over de waterkwaliteit van de kleine wateren van Nederland in kaart te brengen. Alle 15.000 meetkits zijn inmiddels verspreid door heel Nederland. De indieningstermijn was tot zondagavond 9 augustus. Helaas kunnen er nu geen gegevens meer worden ingediend.

De komende tijd gaan wij alle meetgegevens analyseren en met behulp van wetenschappelijk onderzoek door het NIOO ook valideren. In oktober zal het rapport over de waterkwaliteit verschijnen en ontvangen alle deelnemers die een meetkit hebben aangevraagd een samenvatting van het rapport. Alle deelnemers die gegevens hebben ingediend ontvangen daarnaast een specifieke terugkoppeling over hun meetgegevens.

Alle ingezonden meetgegevens delen wij actief met waterschappen. Zij werken aan goede waterkwaliteit en de meetgegevens van het citizens science onderzoek Vang de Watermonsters zijn daarbij heel waardevol.