Citizen Science - Vang de Watermonsters | Meetkit aanvragen AW

Doe mee met Superkit-meting naar waterkwaliteit

Wat fijn dat je wilt helpen met ons burgeronderzoek mét meetkit naar waterkwaliteit!

Wij doen onderzoek naar de waterkwaliteit van de kleine wateren in Nederland. Burgers verzamelen voor ons gegevens en watermonsters die wij analyseren.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Voorbereiding thuis voor de benodigde materialen
  2. Keuze van een geschikte locatie en meetgebied
  3. Meten van de diepte en doorzicht
  4. Nemen van monsters van het water (voor analyse in het lab van het KNAW-NIOO)
  5. Tellen van waterplanten en waterdieren


Om mee te kunnen doen heb je onze Superkit meetkit nodig. Deze kun je via onderstaand formulier aanvragen. Deze wordt dan binnen een paar dagen opgestuurd.

Er is ook een onderzoek speciaal voor gezinnen. Deze Watermonstermeting is korter, alleen online en je helpt onze "Gup" Watermonsters vangen. klik hier om dat onderzoek (eventueel weer) te doen.