Vang de Watermonsters | Vang de Watermonsters
Watermonsters-Header

Vang de Watermonsters

Hallo mede-wetenschapper

Vang de Watermonsters is een landelijk burgeronderzoek om de waterkwaliteit van de kleine wateren van Nederland in kaart te brengen. De tweede editie heeft deze zomer plaatsgevonden. Er hebben 2600 mensen meegedaan! Een geweldig aantal.

Duidelijk signaal dat meer inspanningen nodig zijn’
De waterkwaliteit in Nederland is nog steeds onvoldoende. Maar liefst 80% van de gemeten kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen hebben een slechte of matige kwaliteit. De controle van de metingen door onderzoeksinstituut NIOO-KNAW locaties bevestigt deze conclusie en het sombere beeld van het een kleiner onderzoek vorig jaar. We hebben een samenvatting gemaakt van het rapport, deze kun je hier vinden.

Het rapport en andere publicaties over waterkwaliteit laten zien dat er nog een grote uitdaging voor ons ligt. Daarom roepen we dan ook op tot actie: overheden, gebruikers en eigenaren: werk aan uw waterkwaliteit via bron-, herstel- en beheermaatregelen. Wil je weten wat je zelf kan doen? Klik dan hier.

Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu en de ASN Bank. Dit jaar sloten ook zeven waterschappen en de Unie van Waterschappen aan. Gezamenlijk roepen zij alle waterpartners op door te pakken op effectievere samenwerking, om het doel, overal gezond en schoon water in 2027, daadwerkelijk te bereiken.

In de zomer van 2021 gaan wij opnieuw Watermonsters meten, doe je mee?

Hier is er gemeten!

Klik op dit kaartje om te zien waar er is gemeten.

Kaart meetlocaties